Home / Camp Intro.

住宿


 

雅房


 
 

觀星屋


 
 

得天獨厚的地理位置


烏嘎彥營地有得天獨厚的地理位置,居高臨下,可眺望西半部大都會夜景,夜見星空,雲海相伴,讓您愉快擁抱在大自然中! 我們提供每日共大約40個帳位,有雨棚區(5帳)、碎石區(5帳)、還有草皮區(30帳),供您前來紮營,想體驗自給自足的生活,那挑戰獨立紮營準沒錯。

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 

© 2017 UKaYan. All rights reserved | 隱私權政策 | Design by 祥翊資訊 網頁設計